Poleć nas za pięć zeta

Simant logo

Poleć nasze usługi dostępu do internetu drugiej osobie.

Jeżeli podpisze ona z nami umowę i zaznaczy że Ty nas poleciłeś/as, to twój comiesięczny abonament zostanie automatycznie pomniejszony, o 5 PLN brutto (pięć złotych).

Rabat będzie trwał tak długo, jak długo osoba przez Ciebie polecona będzie naszym Klientem i terminowo będzie opłacać abonament.

Jeżeli polecisz więcej osób oczywiście rabat będzie odpowiednio pomnożony.

UWAGA

Osoba przez Ciebie polecona musi w momencie podpisywania umowy zaznaczyć na umowie z czyjego jest polecenia, podając dane jednoznacznie identyfikujące osobę polecającą (Nazwisko, nr umowy, itp)!

Abonament zostanie pomniejszony począwszy od pierwszego cyklu rozliczeniowego, następującego po podłączeniu poleconej przez Ciebie osoby.